Outlet PC
search

Juridische waarschuwing

IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE DIENSTVERLENER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

Overeenkomstig artikel 10 van de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de "Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSI)", brengen wij u op de hoogte van de volgende informatie:

BAREBONE, S.L., hierna OUTLET PC genoemd, is de eigenaar van de website outlet-pc.es, die uitsluitend fungeert als exploitant en beheerder van de inhoud van de websites, gevestigd op: CTRA. DE CONSTANTÍ, KM 3 TV-7211 - 43204 REUS, NIF B59922104, ingeschreven in het Handelsregister van Tarragona Deel 21491, Blad 193, Sectie B22943, Inschrijving 1e. Zij is verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en de werking van de eerder genoemde website. U kunt contact met ons opnemen via post op het hierboven vermelde adres of via e-mail naar pd@outlet-pc.es.

INLEIDING

Dit wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van deze website. Toegang tot de website is gratis, met uitzondering van de kosten voor de verbinding via het telecommunicatienetwerk dat wordt geleverd door de toegangsprovider die door de gebruikers is gecontracteerd.

ACCEPTATIE

Het gebruik van de website verleent de gebruikers de hoedanigheid van gebruiker en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in dit Juridisch Kennisgeving, in de versie gepubliceerd voor OUTLET PC op hetzelfde moment dat de gebruiker toegang krijgt tot de website. Bijgevolg moet de gebruiker dit Juridisch Kennisgeving zorgvuldig lezen telkens hij van plan is de website te gebruiken, aangezien deze kan worden gewijzigd.

INFORMATIE OVER "LINKS"

OUTLET PC is niet verantwoordelijk voor websites van derden, waartoe kan worden toegang verkregen via "links" of enige inhoud die door derden beschikbaar wordt gesteld. Het gebruik van een link of toegang tot een niet-eigen website is uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. OUTLET PC beveelt of garandeert geen informatie die is verkregen via een link buiten de website outlet-pc.es, en is niet verantwoordelijk voor enig verlies, claim of schade als gevolg van het gebruik of misbruik van een link of de informatie die via dergelijke links is verkregen, inclusief andere links of websites, onderbrekingen in de service of toegang, of het gebruik of misbruik van een link, zowel bij het verbinden met de website outlet-pc.es als bij het verkrijgen van informatie van andere websites via dezelfde website.

AFSTAND EN AANSPRAKELIJKHEIDSLIMITATIE

De informatie en diensten op de webpagina's kunnen onjuistheden of typografische fouten bevatten. Periodiek worden er wijzigingen aangebracht in de inhoud. OUTLET PC kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de diensten of de inhoud. Let op dat de inhoud van deze website informatief is met betrekking tot het aanbod van diensten en tarieven, zoals bepaald in dit wettelijke kennisgeving en in de overige wettelijke teksten van deze website.

INFORMATIE OVER VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID WEGENS TECHNISCHE EN INHOUDSFOUTEN

OUTLET PC wijst elke aansprakelijkheid af voor onderbrekingen of storingen in de aangeboden internetdiensten of inhoud, ongeacht de oorzaak daarvan.

Bovendien is OUTLET PC niet verantwoordelijk voor netwerkuitval, bedrijfsverlies als gevolg van dergelijke uitval, tijdelijke stroomuitval of enige andere storing.

OUTLET PC garandeert niet dat de diensten of inhoud ononderbroken zijn of vrij zijn van fouten, dat gebreken worden gecorrigeerd, of dat de dienst of server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, onverminderd het feit dat OUTLET PC zijn uiterste best doet om dergelijke incidenten te voorkomen. Als de gebruiker bepaalde beslissingen neemt of acties onderneemt op basis van de informatie die op een van de "websites" is opgenomen, wordt aanbevolen om de ontvangen informatie te controleren met andere bronnen.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM, GEDEPONEERDE MERKEN

De structuur, vormgeving en presentatie van de elementen (afbeeldingen, afbeeldingen, logobestanden, kleurencombinaties en elk element dat vatbaar is voor bescherming) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van OUTLET PC.

Het reproduceren, transformeren, verspreiden, openbaar communiceren en in het algemeen enige andere vorm van exploitatie, geheel of gedeeltelijk, van de eerder genoemde elementen is verboden. Deze exploitatiehandelingen kunnen alleen worden uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van OUTLET PC, waarbij in elk geval uitdrukkelijk moet worden verwezen naar de eigendomsrechten van intellectuele eigendom van OUTLET PC.

Alleen privégebruik van documentair materiaal dat is gemaakt voor OUTLET PC is toegestaan.

In geen geval mag u enig beschermingsapparaat of beveiligingssysteem verwijderen, wijzigen, omzeilen of manipuleren dat is geïnstalleerd. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van OUTLET PC is het niet toegestaan om te linken naar "eindpagina's", het "frame" en enige andere soortgelijke manipulatie. Links moeten altijd naar de hoofdpagina of "home page" van outlet-pc.es leiden.

De onderscheidende tekens (merken, handelsnamen) van OUTLET PC zijn beschermd door industriële eigendomsrechten, waarbij het gebruik of de manipulatie van een daarvan verboden is, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OUTLET PC.

VEILIG ONLINE KOPEN

Veiligheid heeft bij OUTLET PC de hoogste prioriteit, daarom spannen we ons maximaal in om ervoor te zorgen dat onze transactieprocessen veilig zijn en dat uw persoonlijke informatie beschermd is.

DEEL UW PERSOONLIJKE INFORMATIE NIET

OUTLET PC zal u nooit een e-mail sturen of u telefonisch benaderen om u te vragen uw accountwachtwoord, bankrekeningnummer of creditcardgegevens te onthullen of te verifiëren, of andere persoonlijke informatie op te geven. Als iemand contact met u opneemt of als u een ongevraagde e-mail ontvangt waarin wordt gevraagd om een van de hierboven genoemde gegevens, reageer dan niet en meld dit onmiddellijk aan OUTLET PC zodat zij het incident kunnen onderzoeken.

HERKEN VALSE E-MAILS (pogingen tot 'spoofing' of 'phishing')

Negeer alle e-mails die u ontvangt waarin wordt gevraagd om persoonlijke informatie of die u doorverwijzen naar een website die niet eigendom is van OUTLET PC of van de groep bedrijven, of die u vragen te betalen via een ander middel dan dat geautoriseerd door OUTLET PC, omdat dit een poging tot identiteitsfraude ('spoofing' of 'phishing') kan zijn, en beschouw dit als frauduleus.

OUTLET PC gebruikt het domein "outlet-pc.es" voor haar e-mails. Als u een e-mail ontvangt met een ander formaat, bijvoorbeeld: outlet-pc.security@hotmail.com, kunt u er zeker van zijn dat dit een valse e-mail is.

Sommige phishing-e-mails bevatten links naar websites met het woord "OUTLET PC" in hun URL, maar leiden u naar een volledig andere website. Als u met de muisaanwijzer over de link beweegt, kunt u de bijbehorende URL zien, die waarschijnlijk een ander formaat heeft dan de links naar de echte websites van OUTLET PC.

Als u toch klikt op een phishing-e-mail en wordt doorgestuurd naar een pagina die lijkt op "Uw account" of enige andere pagina waarin wordt gevraagd uw persoonlijke informatie te controleren of bij te werken, negeer dit dan en beschouw het als frauduleus.

MELD POGINGEN TOT 'PHISHING'

Stuur een e-mail naar pd@outlet-pc.es en voeg de als vals beschouwde e-mail toe. Door ons deze informatie te verstrekken, helpt u ons de oorsprong ervan te achterhalen. Als u de valse e-mail niet kunt bijvoegen, stuur deze dan door naar pd@outlet-pc.es en voeg zoveel mogelijk informatie toe.

INFORMATIE VOOR DE KOPER OVER HET ONLINE GESCHILOPLOSSINGSPROGRAMMA @E-commerce

Kopers van producten op deze website worden geïnformeerd over het bestaan van een online geschillenbeslechtingsplatform.

Overeenkomstig Artikel 14.1 van Verordening (EU) 524/2013:

Biedt de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting dat beschikbaar is op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Consumenten kunnen hun klachten indienen via het online geschillenbeslechtingsplatform.